תוכנייה

17:30 התכנסות
18:00 מושב ראשון – כפילות שסופה ייחודיות
ממד הדמיון: המשותף והייחודי למדע הבדיוני ולמחקרי חיזוי ד"ר אהרון האופטמן
בדרך לחתונה עוצרים אצל השר האפל נבט טחנאי
משחקי הזהות ד"ר יעל עבאדי-רייס
20:00 מושב שני – מיחיד לרבים ובחזרה?
שלוש גיבורות, שלושה עולמות ומרטין אחד ד"ר רז גרינברג
כולנו אינדיבידואלים קלרה שיכלמן