תוכניה

 

18:30

התכנסות והרשמה

19:00

מושב ראשון: אלוהים
יו"ר: ד"ר עמנואל לוטם

חגי דגן: אלוהים בתפקיד השטן
ד"ר חגי משגב : לאן נעלם אלוהים?
זיו קיטרו
: לאלוהים לא אכפת

20:30

הפסקה

20:45

מושב שני: אלים אחרים
יו"ר: ד"ר קרן לנדסמן

אהוד מימון: פירורים בזקנו של זיאוס
דידי חנוך: אלים אנושיים באדון האור
גלי גולן: דאוס הוא מכינה