על הכנס

אלים היו סביבנו תמיד. בין אם הם הם בראו את האדם ובין אם האדם היה זה שברא אותם, הם מילאו תפקיד בחברה ובתרבות האנושיות מאז שעמדנו על דעתנו כבני אדם.

כנס "בדיון" השמיני עוסק באלים כפי שהם מתגלים במדע הבדיוני ובפנטסיה. בשני מושבים נעסוק באלים על סוגיהם השונים. האחד יעסוק באל היהודי-נוצרי, מקורותיו וגלגוליו כדמות ספרותית, והאחר באלים אחרים שמצאו את מקומם בספרות הז'אנר או צמחו ממנה.

 

מושב ראשון: אלוהים

המדע הבדיוני והפנטסיה צמחו בתרבות הנוצרית, שאימצה את האל המקראי, העניקה לו מאפיינים משלה והפכה לתרבות השלטת בעולם במשך מאות שנים. מאז המקרא והלאה, האל היהודי-נוצרי התגבש לא רק כאלוהות אלא גם כדמות ספרותית. כשבוחנים את היצירות הספרותיות המתייחסות אליו, חשוב ומעניין לבחון את המאפיינים השונים שהוענקו לו, את נוכחותו או היעדרותו מהכתיבה, ואת מי שמנסים למלא את מקומו או לאמץ חלקים מזהותו.

מושב שני: אלים אחרים

הספרות הספקולטיבית שאבה תמיד משלל מקורות, ונושא האלוהות אינו יוצא דופן. סופרים יצאו לחפש מחוץ לתחומיו של האל היהודי-נוצרי וניסו לשלב בכתיבתם השפעות מעולמות שונים ועשירים. אלים רבים מצאו את מקומם בין דפי הספרות זו – אלי הפנתאון היווני מערש התרבות האירופית, אלים מתרבויות אסיה ואמריקה, וגם אלים שצמחו וגדלו מהתרבות הטכנולוגית המודרנית.