תכניה17:00-19:00 מושב ראשון: דרואידים
יו"ר: גלי גולן

עידן עוז: דרואידים - כוהנים קלטים
דודי קאופמן: איך נראה דרואיד?
שמואל וורצקי: דרואידיות מודרנית
 
19:00-19:30 הפסקת קפה ועוגיות
 
19:30-22:00 מושב שני: קניבליות
יו"ר: ד"ר עמנואל לוטם

הענקת פרסים והקראת המתכון המנצח בתחרות כתיבת המתכונים
גיא בקר: איש נשך איש
אהוד מימון: סליחה, למה אתה אוכל אותי?
קרן אמבר: קניבליות על-טבעית