תוכניה


18:30

התכנסות והרשמה
 

19:00

מושב ראשון: דתות העבר
יו"ר: אורי ליפשיץ

אהוד מימון: דם וזהב - הכיתות הקיצוניות של השיעה.
רז דקל : הגנוזיס והמיתרה מעצבים את התיאולוגיה ותפישת העולם של המערב.
עמי פומרנץ ויוסףה מקיטון
: המדע – אופיום להמונים.

20:30

הפסקה

20:45

מושב שני: דתות העתיד
יו"ר: אבנר שחר קשתן

רביב רייכרט: גנוסטיקה בין דיק ואליסון: למה הם, למה אז?
דמיאן הופמן: והייתם כאלוהים :דת ואלוהות בעידן פוסט סינגולרי.
גלי גולן: אלים ואלוהות במדע הבדיוני.