תכניה

17:00

התכנסות והרשמה
 

17:15

ברכות
 

17:30

מושב ראשון: אדם העל - התפתחות והשתנות
מנחה: ד"ר קרן לנדסמן

ד"ר עמנואל לוטם: הכוחות העל-טבעיים של לארי ניבן
אהוד מימון: חלוץ לפני המחנה
יקי מנשנפרויד: על-אדם - מעבר לבדיון

 

19:30

הפסקת קפה ועוגיות
 

20:00

הכרזה על הזוכים בתחרות השירה (סייפיקו) והענקת הפרסים לזוכים.

20:15

מושב שני: אדם העל - יצירה, יוצרים ויצורים
מנחה: דר עמנואל לוטם

ד"ר אהרון האופטמן:האדם המשודרג: גרסה 2.0
גלי גולן: הם!
איילת ברטוב: פחות הוא יותר