תכניה17:00-19:00 מושב ראשון: תיאוריות זמן
יו"ר: גלי גולן

אמנון סטופ: פיזיקה של המסע בזמן
עליזה בן-מוחה: הנוסע בזמן ואשתו
צבי דביר: נבואות ומסע בזמן
 
19:00-19:30 הפסקת קפה ועוגיות
 
19:30-22:00 מושב שני: היסטוריות חלופיות
יו"ר: ד"ר עמנואל לוטם

הקראת סיפור קצר מפי אורחת הכבוד, הסופרת לורה רזניק

פרופ' גבי מוצקין: לשכוח את אפשרויות העבר
פרופ' נחמן בן-יהודה: ומה אם?
פרופ' יחזקאל דרור: אריגת העתיד בין עבר מדומה לעתידים חלופיים