נשארו עוד   מקומות במושב הראשון ו   מקומות במושב השני.
פרט למקומות שמורים אלה ניתן גם לקנות כרטיסים בקופה בזמן האירוע עצמו.
שם פרטי
שם משפחה
תעודת זהות
כתובת דוא"ל או טלפון
מספר כרטיסים
סוג הכרטיסים
הנחה

הכרטיסים ישמרו עד חצי שעה לפני תחילת הארוע.
יש לשלוח את ההזמנות עד יום רביעי 22 ליוני, 17:00
התשלום יתבצע במזומן בלבד.