מיקום


הכנס יערך בתיאטרון מופת ברמת גן
(רחוב הרצל 13, פינת רחוב קריניצי)הגעה בקווי דן
מתחנת רכבת צפון, ת"א: אוטובוסים מס' 60, 61, 62, 45
מהתחנה המרכזית בת"א: אוטובוס מס' 60 (לרדת ברחוב הרצל 14 - בניין ההסתדרות)