צוות הכנס

ניהול ותוכן – בוריס בולטיאנסקי, תמר קיס-פפו, חגית וינר
עיצוב – אילת בר נוי
עריכה לשונית – אהוד מימון
מנהל דוכן אגודה – ארז בר-טוב